Descrizione immagine

O Boże, który kochasz zagubionego syna i przyjmujesz 

w swoje  ojcowskie ramiona tego, kto się nawraca i powraca do Ciebie. Z ufnością błagam Cię : przyjmij ten akt miłości

 i oddania się Twojemu Boskiemu Miłosierdziu i spraw,

aby przyniosło to pożytek dla Kościoła i dla świata.

  

MODLITWA   „AKT  MIŁOŚCI”

 

BOŻE MÓJ , KOCHAM CIĘ!

ZMIŁUJ SIĘ  NAD  NAMI

I  NAD  CAŁYM  ŚWIATEM!

 

(Modlitwa  ta  uzyskała  imprimatur  arcybiskupa

 Angelo  Mascheroniego  w dniu  28/10/2005).


KOCHAMY  BOGA  I  BŁAGAMY  GO  O  ZMIŁOWANIE  DLA  CAŁEJ  LUDZKOŚCI !

 

Ta króciutka modlitwa, właśnie dlatego, że jest aktem miłości, jest modlitwą wynagrodzenia za grzechy. My mężczyźni i kobiety dzisiejszych czasów pilnie jej potrzebujemy! Może ona także stać się naszą szczerą modlitwą z pożytkiem dla Kościoła i dla dobra całego świata.


Ale co to jest akt miłości? Dokąd nas prowadzi i co pozwala osiągnąć? Jest on podobny do drzewa życia: potęguje miłość w tym, kto  się nim modli i jednoczy nas z Jezusem, który jest Odkupieniem dla każdego z nas. Słów modlitwy „Akt miłości” jest bardzo niewiele, ale ich treść jest bardzo bogata ; ta inwokacja dotyka  najważniejszych  punktów  z Bożego Objawienia w Jezusie Chrystusie : miłość Boga, która prosi o odwzajemnienie i błaganie o miłosierdzie dla wszystkich, w ścisłej solidarności z niezliczonymi potrzebami świata.


Powtarzać akty miłości lub równoznaczne wyrażenia: (Mój Boże, kocham cię!  Zlituj  się nad swoimi dziećmi, zmiłuj się nad swoim ludem,  nad oddalonymi od Ciebie, nade mną i nad całym światem! ...)  to tak jak wznosić do Boga ,,Nową Pieśń’’ (Jdt 16,13), aby uzyskać dla całego świata przebaczenie i miłosierdzie. Ten „krzyk miłości” pomaga nam rozwijać orędownictwo Kościoła za wszystkimi ludźmi, czyni  z nas „podporę” miłości, która jest zadośćuczynieniem dla całego świata oraz każe nam czuwać i modlić się za losy całej ludzkości.

Można powiedzieć: "Mój Boże, kocham Cię!" tylko wtedy, gdy jesteśmy świadomi, że „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Prośba o przebaczenie jest oparta zarówno na prawdzie Bożego Miłosierdzia jak i na realistycznym spojrzeniu kim jesteśmy i co widzimy wokół nas.

Ta modlitwa czyni nas uczestnikami życia braci, gdzie z Chrystusem i w Chrystusie możemy zatroszczyć się o cierpienia innych i dzielić z nimi  łzy, grzech, zagubienie oraz złożyć  je w ofierze, aby uzyskać miłosierdzie Ojca.


Poprzez modlitwę, "Boże mój, kocham Cię! Zmiłuj się nad nami i nad całym światem!" osiągamy głębię przeżyć związanych z wydarzeniami z naszego życia i całej ludzkości.

"Bóg jest miłością" (J 4, 8)  " i uczynił wszystko z mądrością i miłością" (IV Modlitwa Eucharystyczna); nasze istnienie jest wolą Jego miłości i to jak bardzo możemy cieszyć się  wszechświatem, pochodzi od Jego miłości. A my, z tym "krzykiem miłości", który będzie stawać się coraz bardziej żarliwy i przekonujący, przyjmujemy te skarby i odpowiadamy mu największym darem, jaki nam dał, „zdolnością do kochania”.

                                                        
W ten sposób nasze życie, nawet jeśli ukryte i być może z pozoru bez znaczenia, osiąga swój cel i staje się dobrem użytecznym. Byłoby pięknie,  jeśli  w wirze naszych obowiazków  moglibyśmy " wypłynąć na głębię" (Łk 05:04)  i znieść do Boga „ Akt miłości” w intencji świata, ponieważ każdy akt miłości, który prosi o zmiłowanie Boga dla ludzkości, jest prawdziwym zmartwychwstaniem dla nas i dla innych.

Jeśli wzniesiemy do Boga ten "krzyk miłości" ze współczuciem Chrystusa dla swoich braci, to On może przypisać nam zasługi Jezusa i uczynić zdolnymi do błagania o Jego miłosierdzie, które może nawrócić wszystkie jego dzieci. Modlitwa ta jest niewielka, ale obszerna jak świat i tak intensywna  jak serce pokorne i zakochane   w Bogu! Myśli o naszych brakach, niedociągnięciach, naszych niewiernościach nie mogą powstrzymać nas od wyrażania  Aktu miłości do Boga… Wręcz przeciwnie pamięć o naszych nieszczęściach powinna nam uświadamiac, że ‘’ wiele  przebacza się temu kto bardzo kocha ” ( Łk 7, 47).

Częste powtarzanie „ Aktu miłości” może posiadać ogromną wartość także w momentach nudnych i ciężkich naszego życia : podczas niekończących się oczekiwań przy kasach, w środkach transportu, w długich „kolejkach’’ po otrzymanie odpowiedzi…

 

Przyspieszony tryb życia w naszych czasach, czasami wydaje się, że przytłacza nas, ale jeśli w wirze naszych codziennych zajęć będziemy w stanie pomodlić się „Aktem miłości”, który prosi o miłosierdzie dla wszystkich, nie pozostaniemy przytłoczeni przez plątaninę spraw, wręcz przeciwnie będziemy zdolni wnieść światu źródło światła.

Za pomocą tego małego i pokornego „krzyku miłości”, który daje siłę naszemu życiu, powierzamy całą ludzkość Miłosiernej Miłości Boga. Pan oczekuje tej modlitwy i przygarnia modlącą się duszę, a my, z pomocą Maryi, próbujmy powtarzać ją często.  Czujmy się opiekunami jedni drugich, próbując z pomocą 


Boga stać się ‘’ogniem” zawsze żywym, który wznieca modlitwę za wszystkich i w imieniu wszystkich.

Dzisiaj dyskutuje się dużo i zastanawia nad losem świata, wielu ludzi działa na rzecz jego zniszczenia i zła, ale kto pilnie odmawia modlitwę „ Akt miłości” za wszystkie dzieci Boga staje się użyteczny dla innych: działa bezpośrednio dla dobra ludzkości, działa  przeciwko złu, które tylko pozornie, wydaje się zwyciężać. Ci wszyscy, którzy z przekonaniem odmawiaja tą modlitwę, przeciwstawiają się arogancji tych, którzy ignorują Boga i dążą do zniszczenia braci, przyjmując stanowisko Dawida wobec Goliata: odwagi pochodzącej z wiary  „w imię Pana’’(1 Sam 17, 45).

Kochać prosząc o miłosierdzie jest dobrym znakiem dla naszych niespokojnych czasów, który daje nam świeżość miłości, która odnawia, oczyszcza i prosi o zadośćuczynienie dla nas i dla wszystkich dzieci nie uznających  Pana Życia!  Akt miłości jest skarbem  zmartwychwstania, bo miłość oczyszcza i „zakrywa mnóstwo grzechów” (Pt 4,8). Jest krzykiem  ludu Bożego. Jest  wołaniem proroków i przyjaciół Boga, którzy wołają o miłosierdzie dla całej rodziny ludzkiej. Jest to modlitwa obwieszczona światu i dla świata, w której  Jezus (J 17) przyjmuje na siebie cały ciężar poświęcenia i wynagrodzenia za grzechy świata.


Dziś w naszym życiu, zadośćuczynienie (wynagrodzenie) powinno być śpiewem miłości bardziej prawdziwej i bardziej widocznej, ponieważ pilnie jej potrzebujemy. Akt miłości jest skarbem, który możemy nosić wewnątrz i który może kształtować całe nasze życie, jest skarbem, który nie powinien być trzymany w ukryciu, tak jak to zrobił sługa, który otrzymal jeden talent   (Mt 25,14-30 i Łk 19, 11-27). 


We wszystkich okolicznościach, kiedy jest to możliwe, „Akt miłosci”, który woła o zmiłowanie Boga dla całego świata, powinien być wskazaniem  dla wszystkich jako cenne dobro, którego wielu już doświadczyło. Maryja, która ‘’zachowała w swoim sercu’’ słowa i wydarzenia zbawienia (Łk 2,19 i 51), pomaga nam być sumiennymi  w odmawianiu  i  w rozpowszechnianiu  „Aktu miłości”.

 

.

N.B. Dzieki tej modlitwie tworzymy ruch dusz wynagradzających.

Wszyscy możemy być częścią tego ruchu, jeżeli tylko tego chcemy. Pan tego chce i czasy, w których żyjemy, wskazują na pilną jego potrzebę.

 Każdy, kto chce dołączyć do nas może kontaktowac się na ten adres.

 


Suor Lina (Michelina) Iannuzzi

ISTITUTO MARCELLINE

"Progetto Anime Riparatrici"

P.zza Tommaseo, 1

20123 MILANO - Italy 

  

E-mail:   preghiamoperilmondo@yahoo.it     suorlina@preghiamoperilmondo.org


(www.preghiamoperilmondo.org)

Zakaz powielania w celach komercyjnych.